สั่งผ่าน LAZADA ได้แล้วค่ะ 


Posts tagged "เครื่องเวี่ยงสารตะกอน"

Centrifuge เครื่องหมุนเวี่ยงตะตะกอน  รุ่น mini-4k

🌈Centrifuge เครื่องหมุนเวี่ยงตะตะกอน  รุ่น mini-4k
เครื่องมือสร้างแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับเร่งอัตราการตกตะกอนของสารหรืออนุภาค ที่ไม่ละลายออกจากของเหลว หรือใช้แยกของเหลวหลายๆชนิด ที่มีความถ่วงจำเพราะ ทำให้สารละลายเข้มขึ้น โดยอาศัยหลักความแตกต่างของความหนาแน่น ขนาดของสารหรืออนุภาคนั้นๆ เ

0

TOP