สั่งผ่าน LAZADA ได้แล้วค่ะ 


Posts tagged "เครื่องคั่ว"

14524 เครื่องคั่ว เมล็ด ขนม เกาลัด BY-300  

🌈14524 เครื่องคั่ว เมล็ด ขนม เกาลัด BY-300

เครื่องคั่วนี้พัฒนา มาจากเครื่องคั่วเกาลัด ออกแบบให้มีความมาตรฐาน สะอาด โดยทำความร้อนด้วยไฟฟ้า  นิยมใช้เครื่องคั่ว BY-300 ในด้านอุตสากรรมยา ,ขนม, อาหาร เป็นต้น

youtube :